CELEX:62019CA0441: Zadeva C-441/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch – Nizozemska) – TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Člen 5(a), člen 6(1) in (4), člen 8(1) in člen 10 – Odločba o vrnitvi mladoletnika brez spremstva – Koristi otroka – Obveznost zadevne države članice, da se pred sprejetjem odločbe o vrnitvi prepriča, da bo ta mladoletnik vrnjen članu svoje družine, izbranemu skrbniku ali ustreznim sprejemnim centrom v državi vrnitve – Razlikovanje zgolj na podlagi merila starosti mladoletnika za podelitev pravice do prebivanja – Odločba o vrnitvi, ki ji ne sledijo ukrepi odstranitve)

You are here:
Go to Top