CELEX:62019CA0063: Zadeva C-63/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 14. januarja 2021 – Evropska komisija/Italijanska republika (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 258 PDEU – Direktiva 2003/96/ES – Obdavčitev energentov in električne energije – Člena 4 in 19 – Ureditev, ki jo je sprejela avtonomna dežela države članice – Prispevek za nakup bencina in plinskega olja, ki je predmet trošarin – Člen 6(c) – Oprostitev ali znižanje trošarin – Pojem „povračilo celotnega ali delnega“ zneska davka – Neobstoj dokaza o obstoju povezave med tem prispevkom in trošarinami)

You are here:
Go to Top