CELEX:62019CA0619: Zadeva C-619/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Land Baden-Württemberg/D.R. (Predhodno odločanje – Okolje – Aarhuška konvencija – Direktiva 2003/4/ES – Dostop javnosti do informacij o okolju – Načrt izgradnje infrastruktur „Stuttgart 21“ – Zavrnitev zahteve za informacije o okolju – Člen 4(1) – Razlogi za zavrnitev – Pojem „notranje sporočanje“ – Obseg – Časovna omejitev varstva takega sporočanja)

You are here:
Go to Top