CELEX:62019CA0484: Zadeva C-484/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. januarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Lexel AB/Skatteverket (Predhodno odločanje – Člen 49 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčitev povezanih družb – Nacionalna davčna ureditev, ki v primeru pridobitve precejšnje davčne ugodnosti družbi s sedežem v eni državi članici prepoveduje odbitek obresti, plačanih družbi s sedežem v drugi državi članici, ki pripada isti skupini)

You are here:
Go to Top