CELEX:62018CA0664: Zadeva C-664/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. marca 2021 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 2008/50/ES – Kakovost zunanjega zraka – Člen 13(1) in Priloga XI – Sistematično in dolgotrajno preseganje mejnih vrednosti za dušikov dioksid (NO2) na nekaterih območjih Združenega kraljestva – Člen 23(1) – Priloga XV – „Čim krajše“ obdobje preseganja – Ustrezni ukrepi)

Vi ste tukaj:
Pojdi na Vrh