CELEX:62019CA0615: Zadeva C-615/19 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. februarja 2021 – John Dalli/Evropska komisija (Pritožba – Odškodninska tožba – Nepogodbena odgovornost Evropske unije – Domnevno nezakonito ravnanje Evropske komisije in Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) – Prenehanje funkcije člana Komisije – Postopkovna pravila, ki urejajo preiskavo urada OLAF – Začetek preiskave – Pravica do izjave – Nadzorni odbor urada OLAF – Domneva nedolžnosti – Presoja zatrjevane škode)

You are here:
Go to Top