Program 27. kongresa ZDSS

Rdeča nit: Gradnja temeljev za predvidljivo davčno prihodnost
KJE: v živo – Rimske Terme in preko spleta MS Teams
KDAJ: 16. 5. in 17. 5. 2024

1. DAN ~ ČETRTEK, 16. 5. 2024

8.30 – 9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.10

Že več kot 23 let se ukvarja z davčnim svetovanjem tako fizičnim osebam, kot velikim družbam. Pri svojem delu je spoznal ne samo želje in ideje davčnih zavezancev, ampak tudi pogled davčne uprave na različne situacije. Zaveda se, da se je večini davčnih problemov mogoče izogniti, če si davčni zavezanec dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč in se seznami z ovirami, ki ga bodo čakale pri posameznem poslu ali na podjetniški poti.

9.10 – 10.00

V predavanju bomo opozorili na računovodski, davčno in pravni vidik investiranja v lastne nepremičnine in tuje nepremičnine. Davčno tveganje je možno, ko gre za naša vlaganja v tuje nepremičnine (v lasti tuje/domače fizične ali pravne osebe).
Komu se je povečalo premoženje in kako to davčno (pogodbeno) pravilno izpeljati?
Tudi pri vlaganjih v lastne nepremičnine se velikokrat pojavi dilema glede pravilnega evidentiranja. Računovodsko evidentiranje neposredno vpliva na DDPO obravnavo.

Je davčni svetovalec z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v družbi Abeceda svetovanje d.o.o., član UO ZDSS, je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanja. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

10.00 – 10.50 

  • Ali prilagoditev transfernih cen vpliva na DDV
  • Uvoz in odbitek DDV – ali je pomembno kdo je lastnik
  • Kdo je oseba, ki organizira prevoz za DDV namene
  • Pomen CESOP poročanja
  • VIDA

Je davčna svetovalka v mednarodni mreži BDO, kjer je zadolžena predvsem za DDV in skrbne preglede. Pri DDV se posveča predvsem mednarodnim transakcijam, svetovanju domačim in tujim strankam. Na področju skrbnih pregledov koordinira vsa davčna področja in tako naročnikom pomaga odkriti, ali ima potencialna tarča kakšne davčne rizike. Je avtorica in soavtorica več knjig in številnih člankov ter predavateljica davčnih tem na posvetih, kongresih in podobnih dogodkih.

10.50 – 11.05

Odmor za osvežitev in prigrizek

11.25 – 12.15

Postopkovne pravice (in dolžnosti) davčnih zavezancev ter pravice (in dolžnosti) davčnih organov se močno razlikujejo glede na tip postopka, ki ga davčni organ izvaja. Prav tako je pomembno, da se zavezanci zavedajo v kateri fazi posameznega postopka so in kakšne so poti oz. morebitna tveganja. Poznavanje teh razlik lahko (in mora) ključno vplivati na način, kako zavezanec postopa in na kaj mora biti pozoren. V tej zvezi je še posebej relevantno vprašanje pravil ne bis in idem – prepoved ponovnega odločanja in kaj točno morajo davčni zavezanci poskrbeti, da si morebiti sami ne ustalijo določenega neželenega položaja.

Prvi del predavanja se bo torej nanašal na vprašanje postopka (v ozkem pomenu – tj. način postopanja in priporočila iz prakse), drugi del pa se bo nanašal na vprašanje davčne izvršbe oz. zavarovanja in izpolnitve davčne obveznosti (vezano na posamezne, prej izvedene postopke). 

Kot odvetniški kandidat se je  pridružil Jadek & Pensa septembra 2023 in marca 2024 postal odvetnik. Osredotočen je na davčno pravo, zlasti neposredno obdavčitev. Pridobil je izkušnje v mednarodni odvetniški pisarni, osredotočen na transferne cene, davčne nadzore in prestrukturiranja. Aktiven je bil na mednarodnih tekmovanjih in opravil pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Je avtor številnih člankov s področja davkov, tudi v reviji Davčno-finančna praksa. Ukvarja se tudi s poučevanjem in predavanji o davčnem pravu in pravu socialni varnosti.

12.15 – 13.05

Na področju pripoznavanja prihodkov računovodska stroka še vedno naredi precej napak. Z računovodskega vidika mora podjetje presoditi, kdaj obvladovanje sredstva (storitve, blaga, izdelka) preide na kupca.

Morda smo za naročnika izdelali orodje po njegovih specifikacijah. Tako bo izdelano orodje odplačeval postopno z naročilom izdelkov pri nastajanju katerih se to orodje uporabi. Podjetje je lahko v vlogi agenta. Lahko je kupec kupil in plačal blago, vendar ga bo prevzel čez nekaj časa. Morda smo se kot prodajalci zavezali, da ima kupec do določenega roka pravico do vračila blaga. In še bi lahko naštevali.

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Predavateljica in avtorica učnih gradv je idejna vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše Cilj d.o.o. Je tudi avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

13.05 – 14.05

Odmor za kosilo

14.05 – 15.30

Ustava RS v 2. členu določa, » Slovenija je socialna in pravna država«. Tako 147. člen Ustave določa, da lahko država za uresničitev te osnovne določbe socialne države, določa pristojnost države, da z zakoni predpiše plačevanje določenih socialnih prispevkov in davkov, tudi v lokalnih skupnostih. Temeljite davčne reforme ne moremo predvideti brez posega v pravice iz socialnega zavarovanja in posega v poenostavljeni način obračuna prispevkov za socialno varnost. Tako bo avtorica v
prispevku, tik pred okroglo mizo, predstavila obravnavo določila ZPIZ -2, v povezavi z določbami ZDoh-2, ZMEPIS -2 in plačila prispevkov, ki bo vodilo tudi kot rdeča nit kongresa: »Gradnja temeljev za predvidljivo davčno prihodnost«. Pobuda, poenostavimo osnove za plačilo PSV.

Davčna svetovalka, dolgoletna predsednica in častna članica ZDSS, predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo za predmetno področje pravo, davki in management, z več kot 30 letnimi izkušnjami z vodenjem podjetja DEPS Consulting d.o.o. Jesenice. Je znana predavateljica na seminarjih in kongresih z davčno in pravno vsebino. Posebej aktivna je na področju preoblikovanj samostojnega podjetnika v posameznika, delovnega in gospodarskega prava, davčnih postopkov, … Kot članica Strateškega sveta pri GZS pa je vedno opozarjala na nedoslednosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in tudi pri obračunu prispevkov za socialno varnost. Poznamo jo kot avtorico mnogih strokovnih člankov in publikacij.

15:30 – 17:00 

Na okrogli mizi bo mag. Suzana Tokić, moderatorka okrogle mize skupaj s predstavniki iz različnih področij razpravljala o prihodnosti slovenskega davčnega sistema. Sodelovali bodo ugledni gostje: Peter Jenko, namestnik generalnega direktorja Finančne uprave RS, mag. Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in Oliver Kljajić, LL.M., odvetnik in evropski pravnik ter Peter Frankl, direktor in glavni urednik Časnika Finance. 

Skupaj bodo analizirali obstoječe stanje slovenskega davčnega sistema. Razprava bo osvetlila sistemske pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo že tri desetletja in iščemo možnosti za njihovo rešitev. Izpostavili bodo tudi davčno problematiko pri nagrajevanju ključnega kadra, ki je pomemben za inovacije in gospodarski napredek. Cilj razprave okrogle mize je izpostaviti ključne točke za učinkovito prenovo davčne zakonodaje. Pridružite se nam in prispevajte svoje predloge pri oblikovanju boljše davčne prihodnosti.

Sodelujoči gostje:

mag. Katja Božič, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

Peter Jenko, namestnik generalnega direktorja Finančne uprave RS,

mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS in član strateškega sveta za davke

Oliver Kljajić, LL.M., odvetnik, Odvetniška družba Kljajić, o.p., d.o.o.

Peter Frankl, direktor in glavni urednik, Časnik Finance

mag. Katja Božič, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
Peter Jenko, namestnik generalnega direktorja Finančne uprave RS
mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS in član strateškega sveta za davke
Oliver Kljajić, LL.M., odvetnik, Odvetniška družba Kljajić, o.p., d.o.o.
Peter Frankl, direktor in glavni urednik, Časnik Finance

17.30 – 18.30

Voden ogled Rimskih term z muzejem, luksuznih suit in razgledne točke

od 19.30 dalje

Večerno druženje s podelitvijo certifikatov “Davčni svetovalec ZDSS”

in komični nastop Roka Škrlepa

Rezervirajte si svoje mesto še danes:

2. DAN ~ PETEK, 17. 5. 2024

8.00 – 9.00

Voden sprehod po Rimski stezi z energijskimi točkami

9.30 – 10.20

Predavatelj bo predstavil novosti in aktualne dileme v zvezi z opredelitvijo poslovne enote nerezidenta po ZDDPO-2. Državni zbor je namreč konec decembra 2023 sprejel novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2T, ki se je pričela uporabljati od davčnega leta 2024 in korenito spreminja opredelitev poslovne enote nerezidenta. Predstavljeni bodo razlogi za sprejem novosti, spremembe s področja gradbeništva, odvisnih posrednikov in izjem, ki ne predstavljajo poslovne enote.

Davčni svetovalec ZDSS z bogatimi izkušnjami iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodnem obdavčenju in na področju neposrednih davkov. Je avtor številnih strokovnih člankov in predstavnik za neposredne davke v CFE. 

10.20 – 11.10

Prenos premoženja na dediče najpogosteje poteka po smrti zapustnika. Lahko pa se režim prenosa premoženja na dediče določi in tudi izvede že med življenjem zapustnika, s sklenitvijo različnih dednopravnih pogodb. Sklepanje takšnih civilnih pogodb ima različne posledice na davčnem področju, ki jih je treba imeti pred očmi že v času sklepanja pogodb. V predavanju bodo predstavljene tako tipične dednopravne pogodbe civilnega prava in njihovi učinki na davčnem področju, kot tudi prenos zapuščine na zakonite ali oporočne dediče po smrti zapustnika in obdavčitev dedovanja.

Odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

11.10 – 11.30

Minute za sponzorja Rimske terme

Rimske terme

11.30 – 11.50

Odmor za kavo

11.50 – 12.40

Deluje v davčno svetovalni družbi ST Konzultacije d.o.o. Koper, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija, …). Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in članica UO ZDSS.

12.40 – 13.30

Predstavitev bo obravnavala ključne vidike prenosa lastništva podjetja. Predstavitev bo potekala v več delih pri čemer se bomo osredotočili:

  • Najprej na trenutno gospodarsko klimo. Predstavili bomo najnovejše gospodarske novice ter razpise.
  • V glavnem delu se bomo podrobneje posvetili prodajnemu procesu, kjer bomo preučili postopke in strategije, ki so ključni za uspešen prenos lastništva podjetja. Poseben poudarek bo na primeru, kjer podjetje ima primernega naslednika v družini. Raziskali bomo prenos znanja in izkušenj ter določitev pogojev in strukture prenosa lastništva.
  • Nadalje bomo razložili, kako se začne prodajni postopek, če primernega naslednika v družini ni, ter kako se identificirajo potencialni kupci.
  • Pomemben del bo tudi ocenjevanje vrednosti podjetja in definiranje strategije prodaje, kjer bomo izpostavili analizo finančnega stanja podjetja, postavljanje realnih ciljev prodaje ter določanje ciljne skupine in strategije prodaje.
  • V zadnjem delu predstavitve bomo obravnavali najpogostejše napake pri oceni vrednosti podjetij in prodajnem postopku. Pregledali bomo pet najpogostejših napak ter predstavili načine, kako se jim izogniti ali jih popraviti.

Magister ekonomskih znanosti, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in sodni cenilec z večletnimi izkušnjami v ocenjevanju vrednosti podjetij različnih velikosti in neopredmetenih sredstev. Ima bogate izkušnje iz bančništva, kjer je deloval na različnih, tudi vodstvenih položajih, in sodeloval pri prestrukturiranju podjetij. Med 2009 in 2013 je bil član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, leta 2014 pa je pridobil potrdilo za člane nadzornih svetov Združenja Nadzornikov Slovenije. Vodi svetovalno družbo, specializirano za finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti, prestrukturiranja, skrbne preglede in poslovno preoblikovanje podjetij.

od 13.30 dalje

Zaključek 27. Kongresa ZDSS in pogostitev

* Opomba: Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Rezervirajte si svoje mesto še danes:

Predavatelji  27. kongresa ZDSS

Že več kot 23 let se ukvarja z davčnim svetovanjem tako fizičnim osebam, kot velikim družbam. Pri svojem delu je spoznal ne samo želje in ideje davčnih zavezancev, ampak tudi pogled davčne uprave na različne situacije. Zaveda se, da se je večini davčnih problemov mogoče izogniti, če si davčni zavezanec dovolj zgodaj poišče strokovno pomoč in se seznami z ovirami, ki ga bodo čakale pri posameznem poslu ali na podjetniški poti.

Je davčni svetovalec z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v družbi Abeceda svetovanje d.o.o., član UO ZDSS, je magister znanosti, preizkušeni poslovodni računovodja in predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo. Ima 23 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, financ in davčnega svetovanja. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Verlag Dashofer, Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

Je davčna svetovalka v mednarodni mreži BDO, kjer je zadolžena predvsem za DDV in skrbne preglede. Pri DDV se posveča predvsem mednarodnim transakcijam, svetovanju domačim in tujim strankam. Na področju skrbnih pregledov koordinira vsa davčna področja in tako naročnikom pomaga odkriti, ali ima potencialna tarča kakšne davčne rizike. Je avtorica in soavtorica več knjig in številnih člankov ter predavateljica davčnih tem na posvetih, kongresih in podobnih dogodkih.

Kot odvetniški kandidat se je  pridružil Jadek & Pensa septembra 2023 in marca 2024 postal odvetnik. Osredotočen je na davčno pravo, zlasti neposredno obdavčitev. Pridobil je izkušnje v mednarodni odvetniški pisarni, osredotočen na transferne cene, davčne nadzore in prestrukturiranja. Aktiven je bil na mednarodnih tekmovanjih in opravil pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Je avtor številnih člankov s področja davkov, tudi v reviji Davčno-finančna praksa. Ukvarja se tudi s poučevanjem in predavanji o davčnem pravu in pravu socialni varnosti.

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Predavateljica in avtorica učnih gradv je idejna vodja in gonilna sila Izobraževalne hiše Cilj d.o.o. Je tudi avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Davčna svetovalka, dolgoletna predsednica in častna članica ZDSS, predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo za predmetno področje pravo, davki in managament, z več kot 30 letnimi izkušnjami in vodenjem podjetja DEPS Consulting d.o.o. Jesenice. Je znana predavateljica na seminarjih in kongresih z davčno in pravno vsebino. Posebej aktivna je na področju preoblikovanj samostojnega podjetnika v posameznika, delovnega in gospodarskega prava, davčnih postopkov, … Kot članica Strateškega sveta pri GZS pa je vedno opozarjala na nedoslednosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in tudi pri obračunu prispevkov za socialno varnost. Poznamo jo kot avtorico mnogih strokovnih člankov in publikacij.

Deluje v davčno svetovalni družbi ST Konzultacije d.o.o. Koper, ki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami uspešno svetuje gospodarskim subjektom in fizičnim osebam pri reševanju njihovih problemov v zvezi z izvajanjem davčne in carinske zakonodaje. Je (so)avtorica strokovnih priročnikov in člankov, med drugim tudi priročnika o primerjavi slovenskega in italijanskega DDV. Je uspešna dolgoletna predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah, na katerih se pojasnjujejo pravila v zvezi z izvajanjem domače in tuje davčne zakonodaje, v povezavi s predpisi Evropske Skupnosti. Kot predavateljica nastopa tako doma kot v tujini (Italija, Hrvaška, Srbija, …). Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in članica UO ZDSS.

Davčni svetovalec ZDSS z bogatimi izkušnjami iz vseh davčnih področij, s poudarkom na mednarodnem obdavčenju in na področju neposrednih davkov. Je avtor številnih strokovnih člankov in predstavnik za neposredne davke v CFE. 

Odvetnica iz Ljubljane ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

Magister ekonomskih znanosti, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in sodni cenilec z večletnimi izkušnjami v ocenjevanju vrednosti podjetij različnih velikosti in neopredmetenih sredstev. Ima bogate izkušnje iz bančništva, kjer je deloval na različnih, tudi vodstvenih položajih, in sodeloval pri prestrukturiranju podjetij. Med 2009 in 2013 je bil član sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, leta 2014 pa je pridobil potrdilo za člane nadzornih svetov Združenja Nadzornikov Slovenije. Vodi svetovalno družbo, specializirano za finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti, prestrukturiranja, skrbne preglede in poslovno preoblikovanje podjetij.

Sponzorji

Podpornik dogodka

Medijski sponzorji

INFORMACIJE za SPONZORJE

Za vse, ki bi želeli podpreti dogodek kot sponzorji, smo pripravili različne sponzorske pakete. Odprti smo tudi za individualne predloge.

Izkoristite priložnost in se predstavite strokovnemu krogu udeležencev.

Kontakt za sponzorstvo: Matej Drenik, vodja organizacijskega odbora in član UO ZDSS, E: matej.drenik@finizziv.si

Bodite obveščeni in se prijavite na e-novice ZDSS: