Kotizacija za 25. kongres ZDSS vključuje:

  • program dvodnevnih strokovnih vsebin,
  • zbornik predavanj v e-obliki,
  • brezplačno tiskano verzijo revije Davčno-finančna praksa (DFP), prva izdaja pod okriljem ZDSS,
  • pogostitve med odmori in po zaključku v petek,
  • večerno druženje na posestvu Monterosso Crveni vrh pri Savudriji in avtobusni prevoz.

Prijava je možna preko spletne prijavnice. Zadnji rok za prijavo je 16. 5. 2022.

*vpisani pri Inštitutu za revizijo kot aktivni imetniki potrdila Inšt.za revizijo in za zaposlene v revizijskih družbah.

Navedene cene so v EUR. V oklepaju so cene ZA PLAČILO – bruto vrednost z DDV.

Dodatne ugodnosti:

  • Za le spletno udeležbo priznamo 10 % popust.
  • Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja ali organizacije ima 10 % popust.
  • Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem prizna 12 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko, zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja. Kongres je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem uvrščen pod oznako B.

Plačilo kotizacije:

Plačilo kotizacije za zgodnjo prijavo mora biti izvršeno do 31.3.2022. Zadnji dan za prijavo in plačilo kotizacije je 16.5.2022.

Kotizacijo nakažite na račun ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana. Račun prejmete po izvedenem kongresu.
TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-05-2022

Možnost odjave:

Odjave, pri katerih vrnemo celotno kotizacijo, upoštevamo do 14.5.2022, kasneje le iz utemeljenih zdravstvenih razlogov. Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov: info@davki.org. Za odjave po 14.5.2022 obračunamo administrativne stroške v višini 25 % kotizacije. V primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. 

strokovna predavanja

+12 ur

strokovnih predavanj

govorci

14

govorcev

udelezenci

100

udeležencev v živo

druzenje

2-dnevno

druženje