Članki in vsebina revije

3 Uvodnik
4 Problematika nove obdavčitve delniškega nagrajevanja
Matej Kovačič
6 DDPO posledice obračuna in odbitka DDV od električnih vozil
mag. Tanja Urbanija
7 Obveznost prehoda med posameznimi vrstami postopkov davčnega nadzora
Tatjana Svažič
9 Zamudne obresti med povezanimi osebami
Mihael Pojbič
10 Prostovoljno izpolnjevanje davčne obveznosti v Sloveniji kot poseben status
doc. dr. Tatjana Stanimirović
12 Blog: Načelo dobre uprave in Listina EU o temeljnih pravicah (41. člen)
mag. Franc Derganc
16 Blog: Odlog po ZDoh-2 in (ne)potrebno administriranje
mag. Dejan Petkovič
18 Blog: Kaj nam prinaša predlog zakona o obdavčitvi virtualnih valut
doc. dr. Darja Gregorčič Bernik
21 Davčno finančne novosti EU institucij
Dean Košar
22 Domača sodna praksa
Simona Novak
25 Sodna praksa Sodišča EU
dr. Janja Hojnik
28 Ne prezrite: Novosti pri delu finančne uprave – novela Zakona o finančni upravi
(ZFU-A)
Simona Štravs in mag. Dejan Petkovič
31 Ne prezrite: Pomembnejše novosti, objavljene v Uradnem listu RS za
področje računovodstva, davkov in financ v gospodarstvu
33 Novice ZDSS