Članki in vsebina revije

3 Uvodnik: Davčno-finančna praksa je zopet z vami!
4 Odbitek DDV ob nakupu električnega vozila in obračun DDV od zasebne rabe
Katja Wostner in mag. Tanja Urbanija
6 Zmeda pri vlaganju davčnih napovedi pri odsvojitvi lastniških deležev,
ko je bil osnovni kapital povečan iz sredstev družbe
dr. Jernej Podlipnik
8 Kriptosredstva z vidika računovodenja in obdavčevanja
Silva Koritnik Rakela
10 Problematika uveljavljanja stranske udeležbe v postopkih davčnega
inšpekcijskega nadzora pri pravni osebi
Tamara Kek
12 Je v Sloveniji alternativno reševanje davčnih sporov »misija nemogoče«?
dr. Polonca Kovač
14 Tako lepo stvar, kot je obdarovanje, lahko naša davčna zakonodaja zelo zagreni.
Mirjam Trdan
16 Blog: Ustavno-pravna odprta vprašanja Zakona o dohodnini,
s poudarkom na spremembi ZDoh-2Z
mag. Franc Derganc
19 Blog: Spremenjena davčna obravnava nekaterih rezervacij od
začtka 2022 in dodatno računovodsko administriranje
doc. dr. Darja Gregorčič Bernik
21 Davčno finančne novosti EU institucij
Dean Košar
23 Domača sodna praksa
Simona Novak
25 Sodna praksa Sodišča EU
dr. Janja Hojnik
27 Ne prezrite: Katere spremembe prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)?
Simona Štravs in mag. Franc Derganc
30 Ne prezrite: Pripombe in predlogi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS)
k Predlogu Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja
v digitalni in zeleni prehod
mag. Suzana Tokić in doc. dr. Darja Gregorčič Bernik
32 Ne prezrite: Pomembnejše novosti, objavljene v Uradnem listu RS za
področje računovodstva, davkov in financ v gospodarstvu
38 Novice ZDSS