O razglasitvi Deklaracije ZDSS o nujnosti izgradnje poštenega davčnega sistema v Sloveniji, smo seznanili vse osebe z javnimi pooblastili, ki kreirajo naš davčni sistem (Predsednica države, Državnega zbora in sveta, Predsednika Vlade in ministre ter Varuha za človekove pravice…. )

Go to Top