Arhiv izobraževanj in dogodkov ZDSS od 2019 dalje

Dvodnevni dogodki predavatelji:
-Kongres ZDSS 2021Bohinjska Bistrica, 26.11.-27.11.2021Aleksander Ferk, univ. dipl. pravnik, Jure Mercina, univ. dipl. pravnik, mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS, doc. dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS, dr. Djurdjica Jurić dekanica Visoke šole na Hrvaškem, mag. Mariča Lah, predsednica TZS, dr. Marian Wakouning, častni član ZDSS in avstrijska finanča uprava, Domen Romih, davčni svetovalec, Dean Košar, davčni svetovalec ZDSS, mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS in davčni svetovalec ZDSS, mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS, Simona Štravs, davčna svetovalka in častna članica ZDSS
   
DAVČNA ŠOLA 32 haplikacija teams, 12.1.-12.3.2021mag. Franc Derganc, doc. dr. Etelka Korpič Horvat, mag. Suzana Tokić, odvetnica Tamara Kek, Biserka Šubelj, univ. dipl.e kon, dr. Šime Ivanjko, izr. prof. dr. Aleš Kobal, red. prof. dr. Bojan Škof
   
CELODNEVNI DOGODEKSkupno izobraževnje ZDSS in davčni svetovalci iz Avstrijepredavatelj
DAN ODPRTIH VRAT ZDSS  
24/09/2021Odsvojitve kapitala in značilnosti kapitalskih napovedi v različnih primerihmag. Dejan Petkovič, davčni svetvalec ZDSS
24/09/2021Aktualno pri obdavčitvi mednarodnih transkacij z blagom z DDVMaja Dubokovič Dolinar, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka
Ostala izobraževanja:  
datumnaslovpredavatelj
13/01/2021DILEME UKREPOV PKP 7Simona Štravs, univ.dipl.prav. In mag. Sabina Lamut, obe davčni svetovalki ZDSS
10/02/2021KJE VAS DAVEK ŽULI? Dileme PKP, vračila državnih pomoči, Sale nad lease backBiserka Šubelj, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka ZDSS  in razprava s člani ZDSS
10/03/2021UVOD V MEDNARODNO OBDAVČITEV PODJETIJ  Dean Košar,  davčni svetovalec ZDSS
14/04/2021UVOD V MEDNARDONO OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEBmag. Sabina Lamut
12/05/2021PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FIN. TERORIZMA – s poudarkom na dokumentacijimag. Frlec MF UPPD in doc.dr. Darja Gregorčič Bernik, davčna svetovalka ZDSS
09/06/2021DDV novosti s 1.7.2021mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS in Maja Dubokovič Dolinar, univ.dipl.ekon. 
08/09/2021POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO – davčna uredbaBiserka Šubelj, univ.dipl. ekon., davčna svetovalka ZDSS
13/10/2021PRAVNE OSEBE, PLAČILO ZA DELO IN NEKATERI VIDIK DELOVNEGA RAZMERJA doc. dr. Etelka Korpič Horvat, bivša ustavna sodnica
10/11/2021OBDAVČITEV KMEČKEGA GOSPODINJSTVAMajda Lunker, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka ZDSS
08/12/2021PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK LETA 2021 Ida Kavčič, univ.dipl.ekon,  davčna svetovalka ZDSS
Ostala izobraževanja:  
datumnaslovpredavatelj
15/01/2020SPREMEMBE NA PODROČJU DDV V LETU 2020mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS
05/02/2020OKROGLA MIZA: VARUH DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVICOdvetnica Tamara Kek, predsednik ZDSS mag. Franc Derganc, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete UL, Domen Romih, davčni svetovalec, predstavnica Evropske komisije mag. Jasna Voje
17/04/2020Korona dileme PKP 1mag. Franc Derganc in mag. Suzana Tokić oba davčna svetovalca ZDSS
10/06/2020Korona dileme PKP 3Simona Štravs, unv.dip. prav. In  mag. Dejan Petkovič, oba davčna svetovalcev ZDSS
09/09/2020LASTNI DELEŽI, pravni, davčni in računovodski vidikBiserka Šubelj, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka ZDSS in odv. Barbara Žemva
14/10/2020PRITOŽBENI POSTOPEK V LUČI ZAKONA IN PRAKSEmag. Franc Derganc, predsednik ZDSS in davčni svetovalec ZDSS
11/11/2020PREGLED DOLOČB PKP 5 (URL. 152/2020)Simona Štravs, unv.dip. Prav. in  davčna svetovalcev ZDSS
18/11/2020PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK LETA 2020  s specifiko COVID-19Ida Kavčič, univ.dipl.ekon, in Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon, obe davčni svetovalki ZDSS
25/11/2020DDV V LETU 2021 IN AKTUALNOSTImag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS in mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS
09/12/2020MONITORING PRAVIC DAVKOPLAČEVALCEV: STANJE V RS IN PO SVETUodvetnik Aleksander Pevec in mag. Franc Derganc
Dvodnevni dogodki predavatelji:
-Dnevi davčnih svetovalcev Golte, 16.5.-17.5.2019 
-Kongres ZDSS 2019Izola, 28.11.-29.11.2019Simona Novak, univ. dip. Ekon., davčna svetovalka, Biserka Šubelj, univ.dipl. ekon, davčna svetovalka ZDSS, prof. dr. Polonca Kovač, mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka ZDSS, Damjana Slapar Burkat, inšp. Svetnica Sektor za preiskave na GFU, mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Dušan Jeraj, davčni svetovalec, dr. Jernje Podlipnik, doc., mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS, mag. Ivan Kranjec, odvetnik in mag. Nastja Mulej
   
CELODNEVNI DOGODEKSkupno izobraževnje ZDSS in davčni svetovalci iz Avstrijepredavatelj
09/04/2019Napovedane DDV spremembemag. Aleksandra Heinzer
09/04/2019Predlogi sprememb na davčnem področjuSimona Štravs, univ.dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS
09/04/2019Pravni in davčni vidik napotenih delavcev s poudarkom na dejavnostih gradbeništva in prevozništvamag. Sabina Lamut, davčna svetovalka ZDSS
09/04/2019Doing business in Austriaddr. Ulrich Krassing LL.M
Ostala izobraževanja:  
datumnaslovpredavatelj
12/02/2019OBRAČUN DDPO 2018mag. Barbara Guzina
10/09/2019OBETAJOČE NOVOSTI NA DAVČNE PODROČJU OD 1.1.2020 DALJESimona Novak, univ.dipl. ekon, davčna svetovalka ZDSS in mag. Sabina lamut, davčna svetovalka ZDSS
09/10/2019PRAVICE DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLŽNOSTI FURS V POSTOPKIH DIN PO DOLOČBAH ZDavP-2 in ZUPodvetnica Mateja Končan Verstovšek