25. kongres ZDSS: Gradimo skupaj pošten davčni sistem

Predstavitev ZDSS

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije – ZDSS je bila ustanovljena julija meseca 2008 in je nadaljevanje uspešnega, več kot 16-letnega, predhodnega delovanja Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

Zbornica aktivno spremlja in obravnava davčno in širšo problematiko ter aktivno sodeluje pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega davčnega sistema v Republiki Sloveniji, strokovno izobražuje svoje člane, ki delujejo na področju davkov in nastopajo kot davčni svetovalci ter jim podeljuje licence.

Prav tako se zbornica povezuje z različnimi združenji in drugimi organizacijami, tako v Sloveniji kot v tujini, z namenom zagotavljanja skupnega in racionalnejšega izvajanja posameznih vsebinskih, administrativno tehničnih opravil in nalog, pripravlja predloge in daje pobude pristojnim ministrstvom in njihovim organom v zvezi s slovenskim davčnim sistemom. Zbornica je polnopravni član evropskega profesionalnega združenja CFE.

Temeljno poslanstvo ZDSS lahko strnemo v nekaj zapisanih besed predsednika mag. Franc Derganca: Vodstvo ZDSS, skupaj s svojimi člani, se zavzema za ureditev področja davčnega svetovanja po vzoru drugih evropskih držav. Naslednji cilj je povezan s krepitvijo strokovne integritete članov s pridobitvijo in obnavljanjem “certifikata Davčni svetovalec ZDSS”, kot tudi z rednimi mesečnimi strokovnimi srečanji.”

Vsako leto organiziramo tradicionalni davčni kongres, ki bo letos že 25. po vrsti.

Vabimo vas, da se ga udeležite v živo ali preko spleta. 

Nekaj razlogov ZA udeležbo na 25. kongresu ZDSS:

Da nadgradimo naše znanje

Kongresni program ponuja aktualne strokovne davčne vsebine, ki jih vsakodnevno srečujemo pri našem poklicnem delu, ko nastopamo v funkciji računovodje, revizorja, davčnega svetovalca, pravnega strokovnjaka oz. odvetnika s področja davčnega prava.

Kongresni program je prepletanje materialnega in procesnega davčnega prava, ki ga bomo zaokrožili na četrtkovi popoldanski okrogli mizi z naslovom: Kaj moramo storiti za dosego poštenega in učinkovitega davčnega sistema pri nas?

 

Da se povezujemo

K uspešni izvedbi kongresa boste prispevali slušatelji, zato verjamemo, da boste zapustili kongresno dvorano obogateni z novimi znanji in novimi znanstvi, ki jih boste koristno uporabili pri svojem poklicnem delovanju.

Naj se uresniči slogan kongresa: Dovolimo si, da nas davki povezujejo.

Da bodo sporočilne vrednosti kongresa bolj javno odmevne

Verjamemo, da bosta oba kongresna dneva podala ob aktivni diskusiji slušateljev s predavatelji in udeleženci okrogle mize vrsto konstruktivnih predlogov, kako izboljšati slovenski davčni sistem, predvsem pa, kako ga reformirati z ciljem pravičnejše obravnave davčnih zavezancev. 

Naj se v kongresni izjavi za javnost uresniči rdeča nit kongresa: Gradimo skupaj pošten davčni sistem.

Da bomo skupaj doživeli sprostitev ob druženju v naravnem okolju vinogradov, oljčnikov in nasadov češenj

Četrtkov strokovno bogat kongresni dan za zidovi predavalnice, bomo zaključili z druženjem na posestvu Monte Rosso v vasi Crveni vrh pri Savudriji.

Najprej se bomo posvetili obiranju češenj in predstavitvi produktov, druženje pa seveda zaokrožili na tradicionalnem pikniku in sladkanju s češnjami.

Sponzorji 25. kongresa ZDSS

Zlati sponzor

Bronasti sponzorji

Medijski sponzor

strokovna predavanja

+12 ur

strokovnih predavanj

govorci

14

govorcev

udelezenci

100

udeležencev v živo

druzenje

2-dnevno

druženje