ZDSS se predstavi

Predsednik ZDSS: mag. Franc Derganc

KONTAKTI ZDSS za posamezna področja od 9 2020 dalje:

Stik z javnostmi:  mag. Suzana Tokič     E: suzana.tokic@st-konzultacije.si in info@davki.org

Vodja skupine za IZOBRAŽEVANJE in LICENCE ZDSS:  Biserka Šubelj           E: izobrazevanje@davki.org in info@davki.org

ZDSS je članica CFE TAX ADVISER EUROPE – kontakti:

Professional Affairs: mag. Franc Derganc   E: info@taxin.si  in info@davki.org

Fiscal Commitee – Indirect Taxes Subcommitte   mag. Tanja Urbanija   E: tanja.urbanija@bdo.si               in info@davki.org

Fiscal Commitee – Direct Taxes Subcommite   Dean Košar   E: dean.kosar@sandoz.si  in info@davki.org

Člani upravnega odbora ZDSS:
– Franc Derganc- Suzana Tokič- Nina Šilar- Darja Gregorčič Bernik (nadomešča od 23.11.2020 Mirjam Trdan)- Dean Košar- Dejan Petkovič- Tamara Kek
Člani nadzornega odbora ZDSS:

– Justina Cimprič- Ida Kavčič- Dušan Maruzzi- Katja Pogač- Marina Zupančič

Člani častnega razsodišča ZDSS: 

– Zvonka Blatnik- Amalija Lukner- Renata Uhan

Kratka zgodovina ZDSS
Davčni svetovalci Slovenije smo se več kot 15 let strokovno združevali najprej v delu Društva davčnih svetovalcev, ki je že leta 1999 postalo tudi polnopravni član evropskega profesionalnega združenja CFE.
Ko so se z uveljavitvijo novega zakona o zbornicah ustvarile povsem nove razmere za organizacijo in delovanje, smo davčni svetovalci ustanovili strokovno Zbornico, ki bo v novih okvirih in z možnostjo sodelovanja bistveno večjega števila svojih rednih članov imela dosti pomembnejšo vlogo na področju strokovne pomoči davčnim zavezancem v davčnih postopkih kot tudi pri razvoju davčnega sistema v Sloveniji.

Verjamemo, da je v strokovni slogi in našem poklicnem združenju takšna zbornica in njeno redno delovanje več kot nujno potrebna ne samo za davčne svetovalce, temveč tudi za vse slovenske davkoplačevalce.

Presodite in se nam pridružite. Postanite tudi vi aktivni sokreator našega skupnega dela v novih okvirih in vsebinah!