Kongres ZDSS 2022 - tradicionalni, že 25-ti KONGRES ZDSS

Št.Datum / mesec izobraževanjaNaziv izobraževanjaOblikaDružabni dogodek
(seminar, delavnica, webinar, konferenca,…)
119.05.-20.05.2022Tradicionalni letni kongres ZDSS 2022, IZOLAdvodnevna konferenca na temo GRADIMO SKUPAJ POŠTEN DAVČNI SISTEM19.5. od 17 ure dalje  na
Posestvu Monterosso Crveni vrh pri Savudriji

Vse informacije v zvezi s kongresom, Vam posreduje kolegica MIRJAM TRDAN (izobrazevanje@davki.org).

TRADICIONALNI KONGRES  ZBORNICE  DAVČNIH SVETOVALCEV SLOVENIJE 2022 – GRADIMO SKUPAJ POŠTEN DAVČNI SISTME (program se lahko še spreminja, tudi upoštevaje vremenske in druge okoliščine)

 Kdaj:   19. 05.  in  20.05.2022

Kje ? Izola, Hotel Clifft Belvedere

Četrtek , 19. maj  2022  
08:45 – 9:15Registracija udeležencev 
09:15 – 09:30Otvoritev kongresamag. Franc Derganc, predsednik ZDSS 
09:30 – 10:15    Predstavitev novosti na področju delovanja Furs 
10:15 – 11:15DDV obravnava prodaje blaga na vgradnjo oz .inštalacijomag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje, davčna svetovalka ZDSS
 Pravila, posebnosti prodaje blaga na vgradnjo 
 Konkretni primeri iz prakse 
11:15 – 12:15Statusna preoblikovanja družb in preoblikovanja s.p.Dušan Jeraj,  partner v davčno-svetovalni družbi iConsult, član ZDSS 
 davčna nevtralnost (za podjetnika/družbenika in iz vidika podjetja) 
 Priglasitev in učinki na davčno obravnavo 
 Pregled davčnih učinkov na dveh konkretnih primerih 
12:15 – 12:30   Kava  
12:30 – 13:30Problematika ugotavljanja davčnega rezidentstva fizičnih oseb Mojco Lukač, Senior Manager za osebne davke, migracije in kadrovsko svetovanje, E&Y
 Kaj je davčni status 
 Zakaj je davčni status pomemben ter kako ga določimo 
 Izzivi v praksi 
13:30 –14:15      Kosilo  
14.15 – 15:30Predstavitev  glavnih elementov davčnega postopka- primerjalno 
 Avstrijaddr. Marian Wakounig, častni član ZDSS, Avstrijska finančna uprava
 Slovenijaodvetnica Tamara Kek, članica UO ZDSS
15:30 15:45         kava  
15:45 – 16:45Okrogla miza – Kako v Sloveniji do poštenega in učinkovitega davčnega sistema v luči zadnjih sprememb davčne zakonodaje? 
17:15     –Družabni dogodek na posestvu Monterosso  Crveni vrh  pri Savudriji  
 Organiziran avtobusni prevoz 
   
Petek, 20. maj 2022  
09:30 – 10:30Usklajevanje SRS z MSRP in vpliv na davčno zakonodajoSilva Koritnik Rakela, Cilj d.o.o., pooblaščena revizorka
 državne pomoči 
 kriptovalute 
 finančni instrumenti 
 najemi – prodaja in povratni najem 
10:30 – 11:30Aktualne dileme s področja DDPODean Košar, davčni svetovalec ZDSS  in član UO ZDSS, Lek d.d.
 pasti pri uveljavljanju davčnih olajšav 
 sodna praksa v povezavi s pravili davčnega priznavanja stroškov 
 praktični napotki pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah 
 odprta vprašanja s področja davčnega odtegljaja 
11:30 – 11:45Odmor za kavo 
11:45 – 12:45Davčni vidik nagrajevanja zaposlenih in družbenikovSimona Štravs, dipl.pravnica, davčna svetovalka ZDSS, DEPS Consulting d.o.o. in mag. Dejan Petkovič, član UO ZDSS,  Abeceda svetovanje d.o.o.
 Delovna, poslovna uspešnost, bonitete, obdaritev 
 Razmislek o nekaterih nujnih spremembah ZDoh-2 
 Regres in postopna (mesečna) izplačila regresa ali prepozna izplačila regresa 
 Nagrajevanje, dividende in PKP – do kdaj tveganje za izplačila za 2020 in 2021 
12:45 – 13:15                       Zaključek kongresa in pogostitev                         mag. Franc Derganc, predsednik ZDSS in Mirjam Trdan
13:15 – 14:15                      Skupščina ZDSS