Blog o davkihCategory: mag. Franc Derganc - TAX FORUM BLOGPredlog za spremembo P R A V I L N I K A o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
Admin Zdss P Staff asked 1 year ago

Dne 23.9.2022 sem preko portala EDEMKRACIJA podal naslednje pripombe v zvezi s PRAVILNIKOM, ki ureja uveljavljanje olajšav za vlaganja v digitalni preboj in zeleni prehod.

Predlagam, da se olajšave, ki jih pravilnik določa na preveč splošni način, uredijo na način (v pravilniku), da bo MF enkrat letno objavil seznam ustreznih olajšav, kar bo veljalo na naslednje leto.
Predlog bi spremenil prakso FURS, po kateri, primeroma olajšave v opremo v delu POHIŠTVA (npr. proizvodni ali skladiščni regali – kar seveda ni pohištvo, FURS pa to umešča v pohištvo v smislu pisarniške opreme) razlaga na popolnoma neustrezen način (niti besedna, niti logična, še najmanj pa namenska razlaga se ne da »uporabiti« v stališču FURS).
Povedano drugače, mora Republika SLOVENIJA začeti spoštovati temeljna načela davčnega postopka, kot so predvidljivost in pravica do informiranja ter predvsem načelo enakosti pred zakonom.
Zato predlagam, da se VSE olajšave (ne samo po PDOVDZP) uredijo na način, da MF izdaja 1xletno (objava vsaj v 1 mesecu za tekoče leto) seznam investicij oz. izplačil, ki so skladne z določbami 55., 55.a., 55.b., 55.c.,56, 57, 58,59. členi ZDDPO-2.
Predlagam, da se v stališču MF (kar naj uredi pravilnik), kot je predlagano zgoraj jasno zapiše predvsem kaj zajema “naložbo v energetsko prenovo stavb”. V praksi FURS namreč razlaga pravila nelogično ozko, še posebej v povezavi z investicijami v nepremičnine. Določba v zakonu je namreč izredno široka, zato pričakujemo, da MF ne bo ožil določbo.
Predlagam tudi (dodatno), da bo v pravilniku jasno zapisano, da se v primeru dvoma, upošteva olajšava, ki jo je predložil zavezanec za davek in da se morebitna drugačna razlaga uporablja izključno po objavi stališča MF, ki pa se uporablja za olajšave po letu objave stališča MF. FURS ne sme biti (ponovno) razlagalec predpisov – to je lahko samo MF, ker je tako določil zakon.
Gre (zgornja predloga) za minimalni standard, ki ga moramo začeti izvajati tudi v davčnih postopkih, kar je ključen dejavnik pri krepitvi t.i. pogojev za gospodarjenje (predvidljivost poslovnega okolja).
Govorimo torej o jasni, točni in pravočasni informaciji o tem, kako se izračuna pravilen davek. “

CILJ: Zagotoviti, da bodo vsi plačniki davkov imeli enake možnosti uveljavljanja, predvsem v delu t.i. “naložbe v energetsko prenovo stavb” (3. člen Pravilnika).
mag. Franc Derganc

TAX FORUM BLOG: Stališče avtorja ni nujno tudi stališče ZDSS oziroma je v celoti avtorstvo davčnega strokovnjaka, ki samostojno objavlja v davčnem blogu.

1 Answers
BISERKA Staff answered 1 year ago

Pravilnik ki pojasnjuje 55 c člen ni razumljiv, saj povzroča dvom pri razumevanju za katere poslovne dogodke se lahko uveljavlja olajšava.
NPR:
citat pravilnik:

  • “..vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke za vlaganja v … TEHNOLOGIJE, STORITVE.. … in
  • rešitve na osnovi ….”

Kaj to pomeni? 
Jaz to razumem da v podjetju naredimo notranjo kalkulacijo in zberemo podatke iz poslovnih knjig in tako oblikujemo osnovo za olajšavo ki je sestavljena tako iz stroškov dela, stroškov materiala, stroškov amortizacije (ali izdatka za nakup) in stroškov storitev.
TOREJ:
Ali to pomeni tudi  stroški plač zaposlenih (konto 47*), ki delajo na tem področju, stroški materiala (konto 40*), in stroški storitev (konto 41*),  ki se porabijo za to področje in stroški amortizacije ( konto 43*)  od opreme (konto 04*), infrastrukture (konto 02) in kotna neopredmetenih sredstev (konto 00)
ter sam nakup v to opremo gre tudi v to olajšavo..