Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSPovračilo potnih stroškov direktorju, ki prihaja na delo občasno, iz tujine
Admin Zdss P Staff asked 1 year ago

Pozdravljene kolegice in kolegi,
Imam eno strokovno vprašanje glede davčne obravnave povračil stroškov direktorju, ki deluje čezmejno. V praksi so prisotna različna mnenja. Zato naslavljam moje pisanje na vse tiste, ki menim, da se ukvarjate s tem področjem.
Namreč, direktor slovenske družbe, ki ima v Sloveniji status davčnega nerezidenta, se 2 do 3 krat na mesec pripelje iz tujine (npr. Nemčije) na sedež družbe v Sloveniji.
Povračilo prevoza na delo in z dela se na podlagi ZDoh-2 uvršajo med dohodke iz delovnega razmerja. Vendar pa ZDoh-2 določa, da se povračilo prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz zaposlitve, če se izplača pod pogoji določenimi z Uredbo. Pogoje za neobdavčeno izplačilo povračil stroškov prevoza na delo in z dela (posledično pa tudi za izplačilo, ki ni obremenjeno s prispevki za socialno varnost) določa 3. člen Uredbe.
Uredba uporablja pojem »običajno prebivališče« kot (stalno ali začasno) prebivališče delavca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Če ima direktor stalno prebivališče v tujini, se drugo prebivališče (ki ga uporablja za čas bivanja v Sloveniji) šteje kot običajno prebivališče le, če se delavec (direktor) od tam vozi na delo in iz dela vsaj štirikrat tedensko. V nasprotnem primeru direktor ni upravičen do davčno oproščenega povračila stroškov (npr. stroška letalske karte iz Frankfurta do Ljubljane).  
Če bi strošek prevoza direktorja za prihod na sedež družbe v Sloveniji in odhod domov plačala družba (npr. če bi delodajalec plačal letalsko karto), bi se ta strošek štel za družbo kot davčno priznan, saj gre za strošek, ki je povezan z dejavnostjo družbe in je neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti, vendar le če bi se hkrati obravnaval kot boniteta direktorja.
To naj bi bilo tudi mnenje FURS. Po mojem takšno tolmačenje ni v skladu s 44. členom ZDoh-2.
ZDoh-2 v 3. tč. prvega odstavka 44. člena določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, med drugim, ne vštevajo povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Uredba kot podzakonski predpis ZDoh-2 v tretjem odstavku 3. člena pa določa kaj se šteje za običajno prebivališče in na definicijo običajnega prebivališča veže obravnavo povračil stroškov. S tem, ko Uredba omeji definicijo običajnega prebivališče na pogoj, da se delojemalec mora iz kraja običajnega prebivališča vsaj štirikrat tedensko voziti na mesto opravljanja dela, je v bistvu ustvarila pogoje za različno obravnavo stroškov prihoda na delo in odhoda z dela glede na oddaljenost prebivališča od delovnega mesta. Npr. če ima družba direktorja, ki prebiva npr. v Grazu in se vsaj 4-krat na teden pripelje na delovno mesto v Ljubljano, se mu prevozni stroški, do višine določene z Uredbo, ne vštevajo v dohodek. Če pa direktor prebiva v Frankfurtu, je vožnja na delo v Slovenijo vsaj 4-krat na teden praktično neizvedljiva, in mu zato povračilo stroška prihoda na delovno mesto in odhoda z delovnega mesta všteva v davčno  osnovo. Oddaljenost od prebivališča do delovnega mesta ne bi smela biti merodajna za presojo.   
Zato je po mojem mnenju pogoj iz 3. odstavka 3. člena Uredbe nelogičen. Uredba je v tem delu prekoračila okvir, ki je dopuščen podzakonskemu aktu, saj ta ne sme spremeniti ali celo samostojno urediti pravic in obveznosti, določene z zakonom.
  Lepo bi prosila za vaše povratno mnenje.
 

1 Answers
Derganc ggftax Staff answered 1 year ago

Vprašanje je, po mojem mnenju, povezano z morebitno prekoračitvijo pooblastil ministra, ki mora, na podlagi pooblastil zakona, urediti področje davčnega izvzema iz obdavčitve potnih stroškov.
ZDSS je v zvezi z novo UREDBO že sprejela stališče (https://zdss.si/zdss-baza-znanja/javne-dajatve/nepdav/dohodnina/stalisce-zdss-uredba-in-povracila-potnih-stroskov-2021/). V navedenem stališču je poudarjeno, tudi naslednje:
“Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec povrniti stroške prihoda na delo, prav tako pa delodajalec ne sme izvajati diskriminacijo, skladno z določili 6. člena ZDR-1. Navedeno pomeni, da mora delodajalec povrniti potne stroške vsem zaposlenim na način, da ne diskriminira zaposlenih, tudi ne na način, da mu morebiti izplača nižji znesek povračil, kot je to dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi (npr. zaradi obdavčitve). Prav tako to pomeni, da delodajalec ne sme različno izplačevati potne stroške, ki niso povezani z dejanskimi stroški prevoza na delo (npr. delavcu A, ki je oddaljen 5 km dnevno od delovišča izplača 140 EUR, delavcu B, ki je oddaljen 38 km od delovišča izplača 140 EUR).”
 
Iz besedila stališča ZDSS izhaja, da država ne sme nesorazmerno in brez upravičenih razlogov neenako obravnavati podobnih primerov. Mnenje sicer obravnava druge primere, toda primer iz vprašanja je potrebno reševati na enak način, kot izhaja iz stališča.
Moj predlog je, da ZDSS sestavi novo stališče in ga pošlje v potrditev Ministrstvu za finance. V kolikor ZDSS ne dobi adekvatni odgovor, potem mora stranka sama izpeljati celotni postopek in vložiti tudi pobudo za presojo ustavnosti člena ZDOH-2 in UREDBE, v kolikor obravnava podobne primere neenako, brez utemeljenih razlogov. 
 
 
 

BISERKA Staff replied 1 year ago

Živijo
jaz pa bi se osredotočila še na: mesto opravljanaj dela.
Kje je mesto opravljanja dela za tega direktorja; ali je to sedež v Slovenije ali dela od doma za slovensko firmo.
Če je mesto opravljanja dela Nemčija ker dela od doma in se 2x z letalom odpravi v Slovenijo menim, da bi moral direktor obračunati PN za to pot v skladu z 5.čl. davčne uredbe.

KAJTI.. če se spomnimo nazaj….. ZAKAJ so določili definicijo običajno prebivališče, mesto opravljanje delo, drugo prebivališče..
Zaradi terenskih delavcev, ki so dnevno delali na terenu obračunali kilometrino kot potni strošek in se dnevno vračali domov. ZATO je FURS uvedel mesto opravljanaj dela… in če je mesto opravljanja dela teren potem je za vso ta pot na terenu lahko obračnal le PREVOZ NA DELO in ne Kilometrino po potnem nalogu.
V tvojem primeru pa je treba
1. najprej opredeliti kje je mesto opravljanja dela
2. nato kje je običajno prebivališče
3 kje je drugo prebivališče

in če predpostavljamo da je mesto opravljanja dela NEMČIJA, kraj običajnega bivališča Nemčija in ko gre na pot v Slovenijo je to zanj POTNI NALOG in je letalska karta davčno upravičen strošek.

BISERKA Staff replied 1 year ago

Živijo
jaz pa bi se osredotočila še na: mesto opravljanaj dela.
Kje je mesto opravljanja dela za tega direktorja; ali je to sedež v Slovenije ali dela od doma za slovensko firmo.
Če je mesto opravljanja dela Nemčija ker dela od doma in se 2x z letalom odpravi v Slovenijo menim, da bi moral direktor obračunati PN za to pot v skladu z 5.čl. davčne uredbe.

KAJTI.. če se spomnimo nazaj….. ZAKAJ so določili definicijo običajno prebivališče, mesto opravljanje delo, drugo prebivališče..
Zaradi terenskih delavcev, ki so dnevno delali na terenu obračunali kilometrino kot potni strošek in se dnevno vračali domov. ZATO je FURS uvedel mesto opravljanaj dela… in če je mesto opravljanja dela teren potem je za vso ta pot na terenu lahko obračnal le PREVOZ NA DELO in ne Kilometrino po potnem nalogu.
V tvojem primeru pa je treba
1. najprej opredeliti kje je mesto opravljanja dela
2. nato kje je običajno prebivališče
3 kje je drugo prebivališče

in če predpostavljamo da je mesto opravljanja dela NEMČIJA, kraj običajnega bivališča Nemčija in ko gre na pot v Slovenijo je to zanj POTNI NALOG in je letalska karta davčno upravičen strošek.

suzana.tokic@st-konzultacije.si Staff replied 1 year ago

Zahvaljujem se Biserki in Frenku za hiter odziv in njuna odgovora.
Biserka, če prav razumem kar si napisala, meniš da, če je mesto opravljanja dela v Nemčiji (npr. dela od doma), je potem pot na sedež družbe službena pot?
S tem v zvezi se mi zastavljati dve dilemi: 1) ali bi se lahko mesto opravljanja dela v Nemčiji štelo kot PE slovenske družbe v Nemčiji in 2) če bi se ta pot štela za službeno pot, potem bi se po analogiji štela za službeno pot tudi vsaka pot, ki jo zaposleni, ki opravljajo delo od doma, naredijo od doma do sedeža družbe?
Hvala.
Lep pozdrav.
Suzana

Derganc ggftax Staff replied 1 year ago

Biserka, hvala ti za lep prikaz razlage, ki temelji na zgodovinski (če ne poznamo namenov in razlogov za spremembe konkretnega pravila, je nemogoče pravilno razložiti pravno pravilo), namenski (nikoli ne smemo razlagati pravno pravilo v nasprotju z namenom zakona oz. pravila) in logični razlagi (vedno je potrebno preveriti sklep z uporabo logike – če je A in če je B, potem sledi C……in to preverjamo tudi z “metodo ekstrema”…….preverimo naše razumevanje s teoretičnimi primeri na obeh koncih ekstrema) pravnih pravil.

SUPER.