Blog o davkihIDENTIFIKACIJA DDV
FINIZZIV Staff asked 3 years ago

Kolegi pozdravljeni,
Vezano na 5. odstavek  94. člena ZDDV-1…če povezane osebe opravljajo dobave storitev iste narave se za namene tega člena skupni znesek obdavčljivega prometa povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama.
Primer:
Fizična oseba, ki je opravljal dejavnost, torej s.p. (ni bil registriran za DDV) je v obdobju 1.8.2020-31.12.2020 imel prihodke od prodaje storitev v višini 25.000,00 eur. Dne 31.12.2020 zapre dejavnost kot s.p.
Dne 1.2.2021 taista fizična oseba (100% lastnik) odpre d.o.o., se ne registrira za DDV ter opravlja enako dejavnost  kot zgoraj omenjeni s.p. V obdobju 1.2.2021-31.5.2021 ima prihodke od prodaje storitev 20.000,00 eur.
V kolikor bo v juniju/juliju dosegel npr. 10.000,00 eur prihodkov od prodaje storitev potem se mora skladno z ZDDV-1 identificirati za DDV, ker je/bo skupni znesek d.o.o. in s.p.-ja v zadnjih 12 mesecih presegel 50.000,00 eur in se šteje kot da ga vsaka povezana oseba doseže sama.
Je moje mnenje pravilno?
Hvala
Matej

Derganc ggftax Staff replied 3 years ago

Mislim, da namen zakona ni v seštevku prometov ISTE osebe, še posebej, ker gre verjetno za nadaljevanje dejavnosti, naprej preko SPP in nato preko DOO. Moje mnenje je, da želi zakonodajalec zgolj preprečiti, da bi povezane osebe v enem podjetju izkoriščali oproščenost z DDV-jem, v drugem pa bi koristili pravico do odbitka in bi ista sredstva uporabljali v obeh podjetjih.