FINIZZIV Staff asked 1 year ago

Pozdravljeni,
zanima me, kako ste v praksi upoštevali oprostitev prispevkov za leto 2021 pri tistih, ki so imeli 1 leto 50% oprostitev in 2. leto 30 % oprostitev? Skladno z mnenjem FURSa pri s.p. z normiranimi odhodki niste izvzemali ali ste izvzemali iz davčnega obračuna? Oziroma glede na predlog novega Zdoh 2AB naj bi se izvzemali tako prihodki kot odhodki iz davčnega obračuna – torej se počaka, ker imamo nekaj več časa sedaj za oddajo davčnih obračunov?
Hvala
Matej