Kongres ZDSS 2021 - Izola 24.9.2021

Kraj Kongresa: IZOLA

Tema kongresa:

a. vpliv obdavčenja na mednarodno poslovanje podjetij in posemeznikov pri nas. 

b. Pregled zakonodajnih okvirov, sodne prakse (tudi Sodišča EU) in upravne prakse

Ciljne skupne: davni svetovalci, računovodje večjih podjetij, zaposleni v javni upravi RS in sodiščih.

Okrogla miza – glavna tema: Kako davki vplivajo na mednarodno poslovanje, predvsem z vidika domicilne države. Kako lahko država oz. javni uslužbenci pripomorejo k lažjemu poslovanju slovenskih podjetij v mednarodnem prostoru.

Prijavnice: Prijave bomo pričeli sprejemati po 1.5.2021, preko portala www.zdss.si