Pristop k izpitu za pridobitev certifikata davčnega svetovalca ZDSS

Kdaj ? Po opravljenih izobraževanjih (glej šola ZDSS)

Kako se lahko prijavim k izpitu za pridobitev certifikata davčnega svetovalca ZDSS? – opravite nakup v trgovini ZDSS  ali pošljite PRIJAVNICO

KATERE opcije v zvezi z DAVČNO ŠOLO ZDSS so možne ? Če želite nakup vseh treh možnosti, je potrebno izpolniti prijavnico ali pa opraviti nakupe vseh treh povezanih produktov v naši trgovini.

  1. Lahko se prijavite samo na “Davčno šolo ZDSS”,
  2. Lahko se prijavite samo na izpit za pridobitev certifikata davčnega svetovalca ZDSS.
  3. Lahko se prijavite samo na priprave na izpit za pridobitev certifikata davčnega svetovalca ZDSS.

Kako in kdaj? Preko TEAMS

Komu je pristop k izpitu namenjen? Članom ZDSS, ki želijo pridobiti certifikat ZDSS in zunanjim slušateljem. Pri produktu niso možni popusti.

Kako se lahko prijavim na pripravo na izpit ZDSS? – opravite nakup v trgovini ZDSS ali pošljite email na info@davki.org

Več informacij in program izobraževanja lahko pridobite na podlagi povpraševanja, ki ga pošljite na:  info@davki.org

400 brez DDV