Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSPreprečevanje pranja denarja in fin. terorizma (v teoriji in praksi)- vprašanja za UPPD 12.5.2021
HARVEYNORMAN Staff asked 2 years ago

Pozdravljeni,
prosim, da zapišete, kakšna vprašanja konkretno imate glede postavljene teme predavanja za UPPD 12.5.2021. Predaval bo tudi en izmed predstavnikov Urada za preprečevanje pranja denarja in so pripravljeni odgovoriti tudi na zastavljena vprašanja.
Primeroma:
Katere ukrepe moramo izvajati zavezanci in katero dokumentacijo pripraviti/zbirati?
Čemu se daje poudarek pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov?
 

1 Answers
Admin Zdss P Staff answered 2 years ago

Hvala za predavanje Darja. 
Glede na to, da zakonodaja ne definira davčno-svetovalnih storitev oz. davčno-svetovalnih podjetij in da se z dejavnostjo računovodenja ali davčnega svetovanja ukvarja pri nas lahko sleherno podjetje, ki registrira dejavnost, je potrebno ugotoviti, da morajo podjetja, ki se povezujejo v stanovske organizacije:

  1. redno spremljati zakonodajo in izvajati ukrepe, ki jih določa zakonodaja, 
  2. saj je jasno (žal tako je mogoče sklepati na podlagi analize dejanskega stanja), da pri nas nadzorni organi ne želijo urediti področja na način, da bi dejansko preganjali pranje denarja.

Če bi zakonodajalec jasno določil pogoje z delovanje računovodskih in svetovalnih podjetij, potem bi nadzor izvajale tudi stanovske organizacije, nadzorni organi pa bi dejansko lahko iskala tista podjetja, ki resnično delujejo, kot podpopra pranju denarja.
Vprašanje:
Kakšno je Vaše mnenje, kakšna bi morala biti zakonodaja, če bi želeli dejansko izvajati namen zakonodajalca na področju preprečevanja pranja denarja.