Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSPobude v zvezi z delovanjem spletne strani www.zdss.si oz. www.davki.org
Admin Zdss P Staff asked 1 year ago

Člana ZDSS (2) sta podala pobudo, skladno z določili 2. in 3. člena Pravilnika o postopku vlaganja pobud članov ZDSS, ki glasita:

  1. ZDSS naj sistematično uredi javno objavo vseh pravilnikov oz. aktov , na odprtem delu spletne strani
  2. ZDSS naj  uredi, da bodo člani ZDSS tekočo problematiko reševali s pomočjo izmenjave mnenj na TAX FORUMU, ki dejansko nadomešča FORUM iz stare spletne strani.

Prosimo Vse člane ZDSS, da se vključijo v razpravo o zgoraj navedenih predlogih.

Argumenti ZA (ad.1. in 2). Delovanje ZDSS je javno, zato je smiselno vse interne akte objaviti v javnem delu portala. TAX FORUM mora omogočiti članom, da si medsebojno pomagajo pri vsakdanjem delu
Argumeti PROTI: Določeni akti so primerni za objavo v odprtem delu, določeni pa so stvar interne organizacije.

Mnenje UO: Vse interne akte smo že objavili v javnem delu portala, v kolikor pa bo članstvo proti tovrstni objavi, pa bomo določene dokumente objavili samo v zaprtem delu portala
TAX FORUM mora omogočiti izmenjave strokovnih stališč. V ta namen bo UO predlagal, da sleherni član ZDSS prevzame za določen čas moderiranje TAX FORUMA v količini najmanj 5 ur dela letno, kar je skladno z določili pravil ZDSS, ki od članov zahtevajo aktivno udejstvovanje pri delu ZDSS.