Blog o davkihCategory: TAX FORUM - zaprti del za člane ZDSSPOBUDA – kako izvajati promocijo oz. poklica davčni svetovalcev v Sloveniji.
Derganc ggftax Staff asked 2 years ago

Spoštovani kolegi,
Pod točko razno dnevnega reda seje UO, sklicane za dne 13.10.2021, predlagam da se pogorimo tudi o kratkoročnih in dolgoročnih ciljih ZDSS.
Menim, da je med kratkoročne cilje potrebno uvrstiti program organizacije dogodkov:
–        imenovanje stalne skupine za organizacijo dogodkov ZDSS;
–        določitev ciljev, ki jih želimo s posameznim dogodkom doseči (ciljna skupina, tema, …).

Med dolgoročne cilje pa je po mojem mnenju potrebno uvrstiti program, v katerem bomo analizirali in odgovorili, ali v Sloveniji potrebujemo standarde davčnega svetovanja.
………………………………

Članki ……. naj bodo zasnovani v obliki intervjuja med novinarko in predsednikom ZDDS oz. članom ZDSS z naslednjo vsebino:

Ali smo v Sloveniji pripravljeni na zakonsko ureditev izvajanja davčnega svetovanja po vzoru npr. sosednje Avstrije ali Nemčije, ali pa so navade uporabnikov naših storitev in naše okolje primernejše za vzpostavitev standardov davčnega svetovanja, nam bo odgovoril priznani davčni strokovnjak mag. Franc Derganc, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Vprašanje 1: Kaj je dodana vrednost stalnega izobraževanja na ravni stanovske organizacije (npr. ZDSS) in kaj je dodana vrednost pridobitve certifikata za opravljanje poklica davčnega svetovalca s strani stanovske organizacije?
ODGOVOR: Permanentno izobraževanje se odraža v izvajanju kakovostnega davčnega svetovanja, tj. da se storitve davčnega svetovanja opravljajo v skladu s strokovnimi načeli in standardi davčnega svetovanja. S pridobitvijo certifikata pa se zagotavlja pravna varnost uporabnikov storitev davčnega svetovanja.

Vprašanje 2: Ali je potrebno v Sloveniji podeljevanje certifikatov kot nadzorovanje stalnega izobraževanja oseb, ki takšen certifikat pridobijo, normativno (zakonsko) urediti?
ODGOVOR: Na to temo je bilo tako v Sloveniji kot na ravni EU napisanih veliko strokovnih člankov in narejenih primerjalnih analiz med ureditvami v posameznih državah. Poudariti pa je potrebno, da je skupni imenovalec vseh strokovnih ekspertiz, zagotavljanje pravne varnosti uporabnikov storitev davčnega svetovanja. Zato si v ZDSS prizadevamo za zakonsko ureditev tega področja.

Vprašanje 3: Ali je uvedba standardov davčnega svetovanja na ravni države, ne glede na to, da imamo v Sloveniji več organizacij, ki pod svojim okriljem združujejo davčne svetovalec, predpogoj za kvalitetno in predvsem strokovno izvajanje davčnega svetovanja?

Članica UO ZDSS