Blog o davkihCategory: Strokovna skupina ZDSSDAVKI in POMOČ posameznikom in podjetjem s strani POSAMEZNIKA in/ali PODJETJA
Admin Zdss P Staff asked 12 months ago

Namen Teme: 

  1.  Predstavitev možnosti in davčne posledice za osebo, ki želi DONIRATI storitev, blago ali premoženje osebam, ki potrebujejo pomoč.
  2. Oblikovanje konkretnih zakonskih rešitev (DDV, dohodnina, DDPO, nadomestilo za stavbna zemljišča itd.) v primerih, ko plačnik davka-podjetje, ne more izvajati dejavnosti zarqadi višje sile ali ko prejemnik pomoči-fizična oseba, potrebuje pomoč za zagotovitev osnovih življenskih potreb. Cilj predlogov mora biti zakonska določba (določbe), ki bodo celovito rešile tako plačevanje davkov, prispevkov in drugih dajatev v času kriznih razmer (COVID, poplave itd.) kot tudi za suspenz določenih administrativnih obveznosti (oddaja obračunov, izdaja računov itd.).

KAKO SODELOVATI?
Vsak član lahko poda svoje videnje na zgornja vprašanja. Na podlagi zbranih idej bo ZDSS podala predlog rešitev na ustrezna ministrstva.

BISERKA Staff replied 12 months ago

Ida Kavčič je po E mailu podala predlog, da naj bo DONACIJA davčno priznan odhodek .. v zvezi s tem se STRIJNAM z njenim predlogom,  da je DONACIJA vsaj v času izrednih dogodkov kot so poplave, potresi, plazovi, viharji požarji …..mora biti DAVČNO PRIZNAN ODHODEK —

Po mojem je zadeva glede besedila  v zakonu enostavna in  navajam 2 možnosti: možnost besedil:  

1 možnost: “črta se besedilo 9.točke 1. odstavka 30 člena ZDDPO.

2 možnost: ali pa možnost: : pri 9 točki 1.odst. 30 člena se  za vejico doda besedilo: , razen če gre za donacijo v času, ko se vodijo postopki ob izrednem dogodku in je izdan odlok v skladu s 306a čl. ZUP za ves čas trajanja izrednega dogodka

3 Kot VARUHI DAVKOPLAČEVALSKIH PRAVIC pa si moramo odgovoriti tudi na spodnja IZZIVALNA VPRAŠANJA, ki imajo vpliv na SLOVENSKO DAVČNO KULTURO —- in sicer:

a) kako  SRČNE SOLIDARNE LJUDI — obremenjevati z DAVKI — vedno več in vsakih več?!

b) KAJ so DAVKI v času POPLAV, potresov, požarov, plazov, viharjev?

c)  Ali se  je treba  DAVKOV bati?

č)  Kaj pravi na to VARUH DAVKOPLAČEVALCEV?  

Še v dodatni  razmislek:

d)  Ali so davki — nujni ukrepi v javnem interesu  — kot pravi odlok  URL 87/2023 objava 05.08.2023 naslov odloka: Odlok o začas.ukrepih v up. zad.za prepreč. posl.poplav, v RS avgusta 2023, ko v 7. členu govori o podaljšanje roka in kateri razlogi so upravičeni in kateri niso  in pravi: \”Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.          

9 Answers
BISERKA Staff answered 11 months ago

Simona Stravs je na mail 23.08 ob 22,38 zapisala:
citati: 
SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Predsednik, 
Lepo prosim, če nam posreduješ predlog ukrepa o uvedbi solidarnostnih sobot.
Menim, da bi Zdss morala podati svoje mnenja, kajti ukrep bi bil veliko primernejsi, ce bi  dopustili  neobdavcene donacije fizičnim osebam 
Kot sem ti prejsnji teden rekla je neumen ukrep in pogoj upad prihodkov za 50 % glede na lansko obdobje glede dodelitve pomoči.
Nelogicno je tudi, da bodo donacije upravicene v celoti po 11.8., kajti glavne donacine v denarju so se naredile med 6. In 10. 8.
Ustava Rs omogoča veljavo za nazaj, če je to v javnem interesu.
 Pomoč ne sme biti omejevana.!!!!!
 
Še to, Ministrstvo za gospodarstvo je prijavo škode tako poenostavilo, da tudi meni ne gre skozi in ljudje ne verjamejo, ker ne želijo vračati. 
 
Ali bo še kdo od kolegov prosim bral vse, kajti veliko stvari je nedorečenihh, ljudje so zbegani.
Rotim vas, zganite se!!!! Rabim sogovornike, ki bodo brali ukrepe.
 
Lp Simona 
 

BISERKA Staff answered 11 months ago

MIRJAM TRDAN je na mail  24.08.2023 ob 7:30 napisala
CITAT:
Re: SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Pozdravljeni, sama vidim problem v 1% prihodkov, ki so lahko davčna olajšava za humanitarne in dobrodelne namene. Če se je priviligiralo vrhunski šport z dodatno 3,8% olajšavo, čeprav vemo, da se tam obračajo ogromne vsote na podlagi sponzorskih pogodb, ne pa donacije. Na humanirarnem področju pa o sponzoriranju ne govorimo, zato naj država stimulira podjetnike k donacijam z višjo olajšavo. Vsi ki ustvarjamo prihodke iz naslova storitev in temu posledično nižje prihodke kot npr trgovci, proizvajalci, smo v podrejenem položaju, meni se dogaja, da od presežka olajšav žal pogosto plačam DDPO.
Lahko bi dodatno v DDPO za leto 2023 omogočili uveljavljanje olajšave za humanitarne namene- poplave 2023  v celoti brez omejitve 38% davčne osnove. Lp Mirjam

BISERKA Staff replied 11 months ago

Simona Štravs je v mailu 24.08. 2023 ob 08:08 zapisala:
citati:
To je že v DDpo, problem je samo to, da velja od 11.8 naprej in ne za nazaj. Glejte spremembe zakona. Lps

BISERKA Staff replied 11 months ago

MIRJAM ODG: SIMONI po mailu dne 24.08.2023 ob 08:39
citat:
RE SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Ja, res JE , toda le za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije.
Menim pa, če želi vlada vzpodbujati humanitarnost, naj to stori z povečanjem % prihodkov tudi za prihodnja obdobja.

BISERKA Staff answered 11 months ago

Dušan Jeraj je 24.08.2023 ob 7:53 na mail zapisal:
CITAT:
Re: SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Pozdravljeni,
 
Moj predlog bi bil – da smo čim bolj proaktivni – da se recimo naslednje dni – vsak popoldan –ob 15:30 ali 16:00 (ko se delo umiri) – organizira en TEAMS ali ZOOM klic – kjer lahko eden od nas prevzame vlogo moderatorja in se skupaj s člani pogovorimo o temah, ki so aktualne – vsak dan ena tema:

  • Kaj je v redu,
  • Kaj ni v redu
  • Težave…

 
Meni je trenutno najbolj všeč izziv ocenjevanja škode na opremi – sem se včeraj pogovarjal s sodelavcem, ki je pooblaščen ocenjevalec vrednosti opreme… – sva imela problem  izračunati škodo tudi na enostavnih primerih 😊
 
Jaz se javim za moderatorja ene teme.
 
A ste za?
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Jeraj
Partner
 
iConsult, svetovalne rešitve, d.o.o.
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
 
mb: + 386 31 340 879

BISERKA Staff replied 11 months ago

Suzana TOKIČ je Dušanju na njegov mail dne 24,08.2023 ob 11:24 zapisala:
CITAT:
RE SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Pozdravljeni,

Sem za. Torej se vidimo danes med 15:30 in 16:00?
Dušan, če moderiraš današnjo temo »ocenjevanje škode na opremi«, menim da bi bilo dobro, da daš tvoja osnovna izhodišča, da se lahko pripravimo na srečanje.
Ali boš poslal vabila TEAMS?

BISERKA Staff replied 11 months ago

testiram!!!

BISERKA Staff answered 11 months ago

SIMONA ŠTRAVS je 24.08.2023 ob 08.01 uri napisala:
CITAT:
RE: SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Za. Lps

BISERKA Staff answered 11 months ago

MATEJ DRENIK je v mailu 24.08.2023 ob 08:13
zapisal: citati:
RE: SOLIDARNOSTNA SOBOTA:
za.
 

BISERKA Staff answered 11 months ago

DUŠAN JERAJ je v mailu dne 24.08.2023 ob 08:17 zapisal: citat RE: SOLIDARNOSTNA SOBOTA Pozdravljeni,   Če ne bo drugih predlogov – predlagam za danes temo – »Ocenjevanje škode na opremi «   Da povem kaj so moji pomisleki in slišim vaše.   Lep pozdrav,   Dušan Jeraj Partner  iConsult, svetovalne rešitve, d.o.o.Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana mb: + 386 31 340 879

BISERKA Staff answered 11 months ago

DARJA GREGORČIČ BERNIK ja na mail napisala dne 24.08.2023 ob 08:31 uri
citat:
RE SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Pozdravljen Dušan,
 
Jaz sem ravno z dopusta in sem sicer ZA, a bi bilo potrebno obvestiti vse člane, če be udeležencev ne bo – mogoče iz maila za izobraževanje. Jih je/bo kdo obvestil?
 
Dostop imajo najbrž Frenk, Biserka, Mirjam, Matej…
 
Jaz se sicer danes 15.30 lahko priključim. En mora organizirati še Teams sejo.
Lp
Darja

BISERKA Staff answered 11 months ago

DEAN KOŠAR je na mail dne 24.08.2023 ob 11:43:
zapisal:
citat:
RE SOLIDARNOSTNA SOBOTA
Pozdravljeni, 
 
Jaz sem pred kratkim prejel pojasnilo furs, da ni mozno uveljavljati olajsave po 59. clenu ZDDPO-2 ce zavezanec placa donacijo obcini ali lokalni skupnosti na poseben, namenski racun za poplave. FURS meni, da to velja tudi, ce se sredstva placajo drzavi ma poseben racun. 
 
Vem, da ima Zveza drugacno stalisce in tudi jaz bi probal zagovarjati, da so izpolnjeni pogoji iz 59. clena. Ce boste uspeli se o tem pogovoriti, mi prosim sporocite vase mnenje. Hvala. Sestanka se sicer zaradi dolusta ne morem udeleziti. 
 
Lp Dean

BISERKA Staff answered 11 months ago

testiram odgovor